Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

O nás

Severočeský soubor SOLIDEO, který vznikl v roce 1998 (nejprve jako instrumentální duo), se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Od roku 2002 se prezentuje jako kvartet.

Koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější využitím dobových hudebních nástrojů. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí a historické literatuře. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Při sestavování koncertního programu dbá soubor SOLIDEO na věkovou pestrost a různou hudební vyspělost publika. Proto vybírá skladby „stravitelné“ délkou a obsahem i pro méně zkušeného posluchače. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Díky tomu jsou koncerty vhodné i pro mládež a všechny, kteří se tzv. „vážné hudby“ zbytečně obávají. Koncerty se stávají zajímavé právě stálým střídáním hudebních nástrojů. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou

MÍSTA ÚČINKOVÁNÍ

Kromě účinkování při koncertních programech nezapomíná soubor ani na děti a mládež, pro kterou připravuje výchovné koncerty. Soubor SOLIDEO může svou hudbou doprovodit též liturgické obřady, vernisáže, firemní bankety, reprezentační večery pořádané podniky či státními institucemi.

UMĚLECKÁ BILANCE

Soubor SOLIDEO má na kontě dnes již stov-ky tuzemských koncertních vystoupení, převážně v interiérech hradů, zámků či kostelů. S velkým ohlasem se setkává též při produkcích v soused-ním Německu. Milovníci tzv. staré hudby jej tak mohli slyšet např. na hradě Sloup, Střekov, Lipý, Grabštejn, Bezděz, na zámku v Benešově n/Pl, Jílovém, Ploskovicích, na Lemberku, Bělé pod Bezdězem, Brandýse n/L, Novém Městě n/M, Opočně, Lnářích, Mikulově, Lednici nebo ve Valticích, či v kostelích v Praze, Ústí n/L, Chomutově, Teplicích, Děčíně, Rumburku, Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Ostravě, Podivíně, Lázních Bohdaneč, Žďáru n/S...atd. Spolupracuje též s kulturním oddělením lázeňských domů v  Teplicích, Jáchymově nebo Lázní Bělohrad. Soubor měl tu čest spolupracovat s hercem prof. Radovanem Lukavským. na hudebně-lite-rárním pásmu. Několikrát doprovázel zpěvačku paní Evou Pilarovou. V současné době vystupuje s herečkou Milenou Steinmasslovou. Rozsáhlá koncertní činnost, dokument ČT o souboru, pravidelné hostování v Českém rozhlase a nahrávky na CD patří k jeho umělecké bilanci.

PROTAGONISTÉ

Miloš RejmanMiloš Fr. Rejman, dipl.um. - od devíti let se učil hře na zobcovou flétnu a klarinet v LŠU. Teplickou státní konzervatoř absolvoval v oboru hry na klarinet v roce 1989. Dnes pedagogicky působí na Základní umělecké škole. V roce 1998 založil soubor SOLIDEO, ve kterém zpívá a hraje na repliky středověkých a barokních dechových nástrojů. Kromě toho se věnuje kompoziční činnosti a sbormistrovství. Je uměleckým vedoucím a manažerem souboru SOLIDEO.

Martina RejmanováMgr. Martina Rejmanová - od devíti let hraje na zobcové flétny a věnuje se sborovému zpěvu. Na střední pedagogické škole byla členkou flétnového kvarteta pod vedením prof. Strašíka. Starou hudbou se zabývá od vysokoškolských studií pedagogiky v Ústí nad Labem, kde byla též členkou dívčího sboru. V souboru SOLIDEO kromě zpěvu hraje na vzdušnicovou šalmaj, gemshorny, lidové zobcové flétny a bicí nástroje.

Ivona CulkováBc. Ivona Culková - hudbě se též věnuje od mládí, kdy se učila na klavír. Na střední pedagogické škole v Liberci se její zájem o hudbu prohluboval a začala se učit na zobcové flétny. Později, už jako ředitelka mateřské školy, se stala členkou ženského sboru. V souboru SOLIDEO zpívá, hraje na trumšajt, bicí nástroje a basový kravský roh. Nedávno dostudovala bakalářský obor Vysoké školy pedagogické v Ústí nad Labem.

Kamila PurkytováIng. Kamila Purkytová - od deseti let se věnuje hře na klavír. Absolvovala oba cykly ZUŠ. Od roku 1995 se věnuje interpretaci renesanční a barokní hudby. Je absolventkou cembalových seminářů staré hudby. V souboru SOLIDEO zpívá a hraje na cembalo, varhany a další historické nástroje. Po vysokoškolských studií chemie se dále hudebně vzdělává ve hře na cembalo u prof. Tamary Franzové ze Švýcarska.

NEBO

Zuzana HubáčkováZuzana Hubáčková - od školních let hraje na klavír, kytaru a zobcové flétny. Kromě hudebního, má i výtvarné nadání. Po studiu Sklářské průmyslové školy v  Novém Boru byla přijata na Vysokou pedagogickou školu – UJEP v Ústí nad Labem. V souboru zpívá a hraje na varhany, gemshorny, flétny a bicí nástroje.

©2024 SoliDeo